Polityka prywatności

VESUNA to firma od wielu lat prowadzona przez Małgorzatę Konstanty, w której poważnie traktuje się odpowiedzialność za bezpieczeństwo danych osobowych, dlatego też chcemy przejrzyście informować o tym, jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy.

Na tej stronie chcemy wyjaśnić:
– Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym,
– W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika,
– Jak chronimy bezpieczeństwo danych osobowych ,
– Jak realizujemy Twoje prawo do ochrony danych.
– Wszelkie dane osobowe są zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawodawstwem o ochronie danych osobowych obowiązującym w Polsce oraz Unii Europejskiej.

Administrator danych osobowych
VESUNA Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 118 c, 31-416 Kraków.

Jakie dane osobowe zbieramy i przetwarzamy, jeśli jesteś naszym klientem, kontrahentem lub partnerem biznesowym
Dane osobowe oznaczają wszelkie informacje na Twój temat umożliwiające identyfikację, na przykład imię i nazwisko czy dane kontaktowe. Możemy gromadzić Twoje dane osobowe gdy korzystasz z naszej witryny, korzystasz z naszych zabiegów, uczestniczysz w ankiecie, konkursie lub po prostu kontaktujesz się z nami.

Możemy w szczególności gromadzić informacje należące do następujących kategorii:

 1. imię i nazwisko, adres domowy, adres e-mail, numer telefonu;
 2. Informacje na temat twoich danych rejestrowych jeśli prowadzisz działalność gospodarczą (np. numery NIP, REGON, adres prowadzenia działalności gospodarczej);
 3. Informacje na temat korzystania z naszych zabiegów, w tym także dane na temat stanu Twojego zdrowia ;
 4. Informacje na temat korzystania z naszej witryny internetowej;
 5. Komunikacja z Tobą lub skierowana do nas przez Ciebie za pośrednictwem poczty, wiadomości e-mail, czatu, mediów społecznościowych oraz przez telefon.

Zapewniamy, że nie są nam potrzebne dane dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa lub skazania. Również nie zbieramy danych dotyczących Twojego pochodzenia etnicznego lub rasowego, poglądów politycznych, przekonań religijnych lub światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych i biometrycznych, seksualności lub orientacji seksualnej.
O te informacje nigdy nie pytamy i tych danych nie zbieramy, ani nie przetwarzamy, chyba że celowo je nam udostępnisz np. w wiadomości e-mail.

W jakich celach, z jakich przyczyn i jak długo wykorzystujemy dane osobowe użytkownika?   
Twoje dane mogą być wykorzystywane w następujących celach:

 1. Zapewnianie świadczeń zamówionych przez Ciebie;
 2. Skontaktowanie się z Tobą w przypadku zmiany lub braku możliwości realizacji świadczenia usługi;
 3. Korzystamy z informacji dotyczących płatności (np. numery rachunków bankowych) w celach związanych z rachunkowością, fakturowaniem i audytem oraz w celu wykrywania jakichkolwiek nieuczciwych działań lub zapobiegania takim działaniom;
 4. Wykorzystujemy Twoje dane w celu odpowiadania na roszczenia lub skargi;
 5. Możemy dokonywać profilowania danych w oparciu o zgromadzone dane na temat użytkownika na potrzeby analizy statystycznej i marketingowej. Profilowanie będzie odbywać się wyłącznie za uprzednią zgodą i dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić poprawność wszystkich danych będących podstawą profilowania;
 6. Wykorzystujemy Twoje dane do zarządzania naszymi relacjami z Tobą jako klientem i w celu poprawy jakości usług obsługi klienta;
 7. Od czasu do czasu możemy wysyłać Ci drogą elektroniczną informacje o promocjach. Przysługuje Ci prawo do zaakceptowania lub rezygnacji z otrzymywania tego typu wiadomości na każdym etapie naszej współpracy.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe jedynie wówczas, gdy będziemy mieć do tego podstawę prawną. Podstawa prawna będzie uzależniona od powodów, dla jakich zebraliśmy Twoje dane osobowe i celu, w którym mamy ich wykorzystywać.
W większości przypadków przetwarzanie danych osobowych będzie dla nas niezbędne do zawarcia z Tobą umowy o świadczenie usług medycznych lub kosmetycznych.
Możemy również przetwarzać dane osobowe w następujących przypadkach:

 1. W celu spełnienia ustawowego obowiązku (np. prowadząc dokumentację księgową lub rachunkową);
 2. Gdy wyrazisz zgodę na wykorzystanie swoich danych osobowych (np. w celach marketingowych);
 3. W celu ochrony żywotnych interesów użytkownika lub innej osoby (np. w nagłych przypadkach medycznych);
 4. W celu związanym z naszymi słusznymi interesami jako przedsiębiorstwa (np. w celach administracyjnych).

Zgodę we własnym imieniu mogą wyrazić jedynie osoby w wieku co najmniej 16 lat. W przypadku dzieci poniżej 16. roku życia, wymagana jest zgoda rodziców lub opiekunów prawnych.

Nie będziemy przechowywać żadnych danych przez okres dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w jakich są one przetwarzane. W celu ustalenia odpowiedniego okresu przechowywania, bierzemy pod uwagę ilość, charakter i „wrażliwość” danych osobowych, cele ich przetwarzania oraz ewentualną możliwość realizacji tych celów za pomocą innych środków. Musimy również brać pod uwagę okresy, przez jakie musimy przechowywać dane w celu realizacji wymagań ustawowych lub w celu rozpatrywania reklamacji, zapytań oraz w celu ochrony naszych praw w przypadku zgłoszenia roszczenia.

Kiedy Twoje dane osobowe przestaną być potrzebne, zostaną bezpiecznie usunięte lub zniszczone.

Google Analytics
Aby dopasowywać prezentowaną ofertę do Twoich indywidualnych potrzeb korzystamy z narzędzi Google Analytics. Jeśli nie zgadzasz się na to, musisz użyć narzędzia blokującego te działania. Link i instrukcję znajdziesz tutaj https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Ciasteczka (pliki cookies)
Cookie to wiadomość wysłana przez serwer do przeglądarki internetowej. Przeglądarka przechowuje ją w pliku tekstowym na dysku komputera użytkownika. Jest ona zwracana do serwera za każdym razem, gdy przeglądarka otrzymuje od serwera zapytanie dotyczące danej strony. Głównym powodem używania cookies jest identyfikacja użytkowników i możliwość dostosowania stron precyzyjnie do ich potrzeb. Mają Państwo możliwość samodzielnej zmiany ustawień dotyczących cookies w swojej przeglądarce internetowej. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody, prosimy o zmianę ustawień w przeglądarce lub opuszczenie serwisu.

Bezpieczeństwo danych osobowych
Przestrzegamy ścisłych procedur bezpieczeństwa dotyczących przechowywania i ujawniania danych osobowych, których celem jest również ochrona danych przed przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Możemy ujawniać informacje Twój na temat zaufanym osobom, od których wymagamy posiadania odpowiednich zabezpieczeń technicznych i organizacyjnych w celu ochrony danych osobowych użytkownika zgodnie z polskim i unijnym prawem z zakresu ochrony danych osobowych.

Twoje prawa do ochrony danych
Przysługuje Ci prawo do:

 1. Żądania informacji na temat tego, czy przechowane są Twoje informacje osobowe, a jeżeli tak, jakie informacje są przechowywane i w jakim celu je przechowujemy/ wykorzystujemy.
 1. Żądania dostępu do swoich informacji osobowych zgodnie z którym możliwe jest uzyskanie kopii informacji osobowych, jakie posiadamy na Twój temat oraz sprawdzenie, czy przetwarzamy je zgodnie z prawem.
 1. Żądania sprostowania przechowywanych przez nas informacji osobowych użytkownika. Możesz uzupełnić wszelkie niekompletne dane lub sprostować niepoprawne informacje, które Cię dotyczą, a które my przechowujemy.
 1. Żądania usunięcia informacji osobowych, jeżeli nie istnieją powody uzasadniające dalsze ich przetwarzanie.
 1. Sprzeciwu wobec przetwarzania informacji osobowych w przypadku, gdy przetwarzamy je w oparciu o nasz uzasadniony interes (lub interes osoby trzeciej), a w Twojej konkretnej sytuacji zaistnieje jakikolwiek powód, dla którego zechcesz zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania na tej podstawie. Ponadto przysługuje Ci prawo do sprzeciwu, jeżeli przetwarzamy Twoje informacje osobowe w bezpośrednich celach marketingowych.
 1. Sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, tj. sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji dotyczących użytkownika z wykorzystaniem jego informacji osobowych lub sprzeciwu wobec profilowania użytkownika.
 1. Żądania ograniczenia przetwarzania informacji osobowych. Możesz żądać zawieszenia przetwarzania informacji osobowych dotyczących Ciebie, na przykład, gdy chcesz, abyśmy ustalili ich poprawność lub powód ich przetwarzania.
 1. Żądania przeniesienia informacji osobowych w elektronicznej i ustrukturyzowanej postaci do użytkownika lub innej osoby (tak zwane prawo do „przenoszenia danych”). Umożliwia to pobranie od nas danych w formacie umożliwiającym wykorzystanie ich w formie elektronicznej oraz przeniesienie danych użytkownika do innej osoby w formacie umożliwiającym ich wykorzystanie w formie elektronicznej. Wymaga to oczywiście naszych możliwości technicznych oraz współpracy drugiego podmiotu.
 1. Wycofania zgody. W ograniczonych okolicznościach, jeżeli wyraziłeś zgodę na zbieranie, przetwarzanie i przenoszenie informacji osobowych w konkretnym celu, masz prawo w dowolnym czasie wycofać zgodę na takie przetwarzanie. Kiedy tylko otrzymamy informację o wycofaniu zgody, zaprzestaniemy przetwarzania informacji w celu lub celach, na jakie początkowo wyraziłeś zgodę, chyba że mamy inny prawnie uzasadniony interes związany z takim przetwarzaniem.

 

Aby skorzystać z któregokolwiek z powyższych praw, należy skontaktować się z nami pod adresem e-mail recepcja@vesuna.pl lub pocztą, wysyłając pismo na adres: VESUNA Sp. z o.o., ul. Dobrego Pasterza 118c, 31-416 Kraków.

Nie pobieramy opłat za dostęp do informacji osobowych (ani za egzekwowanie pozostałych przysługujących praw). Możemy jednak naliczyć stosowną opłatę, jeżeli wniosek o dostęp jest wyraźnie nieuzasadniony lub jego zakres jest nadmierny. W takich okolicznościach możemy również sprzeciwić się takiemu żądaniu.

W określonych przypadkach możemy być zmuszeni poprosić Cię o konkretne informacje w celu potwierdzenia Twojej tożsamości oraz zapewnienia Ci prawa dostępu do informacji (lub wykonania jakiegokolwiek innego przysługującego mu prawa). Jest to kolejny środek bezpieczeństwa pozwalający upewnić się, że informacje osobowe nie będą ujawniane osobom nieupoważnionym.

Oporna tkanka tłuszczowa

Doskonale rozumiemy, że oporna tkanka tłuszczowa może stanowić wyzwanie nawet dla tych, którzy prowadzą zdrowy tryb życia. Dlatego oferujemy skuteczne rozwiązania, aby pomóc Ci w osiągnięciu wymarzonej sylwetki.

Zabiegi usuwania opornej tkanki tłuszczowej przy użyciu kriolipolizy to innowacyjna metoda, która umożliwia precyzyjne kształtowanie sylwetki. W przypadku tego pacjenta zastosowane zostało 1 przyłożenie Cool Advantage Plus na środek brzucha i 2 przyłożenia Cool Advantage na boczki.

Dodatkowo wykonano serię 4 zabiegów rzeźbienia mięśni poprzez elektrostymulację mięśni. Dzięki temu podkreślone zostały mięśnie brzucha, a tkanka tłuszczowa skutecznie zredukowana. Dzięki temu pacjent osiągnął nie tylko wymierne efekty w odchudzaniu, ale także bardziej zdefiniowaną i umięśnioną sylwetkę.

Efekty naszych procedur obejmują wyraźne podkreślenie mięśni brzucha oraz znaczną redukcję opornej tkanki tłuszczowej. Nasz zespół doświadczonych specjalistów jest gotów dostosować plan leczenia do Twoich indywidualnych potrzeb, zapewniając kompleksową opiekę i trwałe rezultaty.

Niechciany makijaż permanentny

Przed

W przypadku trudności z niechcianym makijażem permanentnym brwi, nasza klinika oferuje nowoczesne i skuteczne rozwiązanie oparte na laserze pikosekundowym.

Laser pikosekundowy jest zaawansowaną technologią, która umożliwia precyzyjne usuwanie pigmentów makijażu permanentnego bez konieczności stosowania tradycyjnych i czasochłonnych metod. Ponadto jego zastosowanie minimalizuje ryzyko podrażnień i zapewnia szybki powrót do normalnej aktywności. Efekty są widoczne już po jednym zabiegu, co oznacza natychmiastową poprawę estetyki brwi.

Nasi specjaliści posiadają doświadczenie w obszarze usuwania makijażu permanentnego i dostosowują każdy zabieg do indywidualnych potrzeb pacjenta. Dzięki naszym zaawansowanym technologiom, możemy zapewnić skuteczne i bezpieczne rozwiązanie dla osób, które pragną odzyskać naturalny wygląd brwi.

Ciebie pod oczami

Przed

W kwestii uciążliwych cieni pod oczami, nasza klinika proponuje innowacyjne rozwiązanie w postaci zabiegu z użyciem Biostymulatora.

Zabieg ten, oparty na nowoczesnej technologii biostymulacji, działa głęboko w strukturze skóry, wspomagając naturalne procesy regeneracyjne. Biostymulator stymuluje produkcję kolagenu i elastyny, poprawiając jędrność i elastyczność skóry w delikatnej okolicy oczu.

Efekty zabiegu są zauważalne już po pierwszej sesji, obejmując znaczną redukcję cieni pod oczami. Pacjenci doświadczają odświeżenia i rozjaśnienia skóry wokół oczu, co przyczynia się do bardziej promiennego i młodzieńczego wyglądu.

Nasza wykwalifikowana ekipa specjalistów zadba o komfort i bezpieczeństwo podczas zabiegu usuwania cieni pod oczami, dostosowując go do Twoich indywidualnych potrzeb. Dzięki temu zapewniamy skuteczne rozwiązanie dla osób, które pragną pozbyć się cieni pod oczami i odzyskać świeży, wypoczęty wygląd.

Przebarwienia

Przed

Laser pikosekundowy to innowacyjne rozwiązanie, które działa głęboko w strukturze skóry, skupiając się na redukcji blizn i eliminacji przebarwień. Dzięki precyzyjnym impulsom laserowym, terapia ta stymuluje naturalne procesy regeneracyjne skóry, poprawiając jej strukturę i koloryt.

Efekty terapii są imponujące – po serii 6 zabiegów można zaobserwować całkowitą redukcję blizn oraz znaczną poprawę kolorytu skóry. Pacjenci doświadczają odmłodzenia skóry, uzyskując jedwabistą gładkość i równomierny ton.

Nasi specjaliści, posiadający doświadczenie w leczeniu blizn potrądzikowych i przebarwień, dostosują terapię do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę i trwałe rezultaty. Dzięki laserowi pikosekundowemu, możemy wspólnie pracować nad odzyskaniem pełnej pewności siebie, pozbywając się śladów trądziku na skórze.

Przebarwienia

Przed

Kiedy przebarwienia stają się uciążliwe, nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie oparte na innowacyjnej technologii – laserze pikosekundowym.

Zabiegi przy użyciu lasera pikosekundowego są precyzyjne i skoncentrowane na eliminacji przebarwień. Dzięki zaawansowanym impulsom laserowym, skóra poddawana jest głębokiej regeneracji, co prowadzi do usunięcia przebarwień i znacznej poprawy ogólnego stanu skóry.

Na zdjęciach prezentujemy efekty uzyskane po trzech zabiegach z wykorzystaniem lasera pikosekundowego. Pacjenci doświadczają odświeżenia, uzyskując równomierny ton skóry i promienną, młodzieńczą cerę.

Nasi specjaliści, zawsze dostosowują procedury do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając bezpieczeństwo i skuteczność zabiegów. Razem możemy osiągnąć pożądane rezultaty, pozbywając się przebarwień i przywracając skórze naturalny, zdrowy blask.

Przebarwienia pozapalne po trądziku.

Problemem, z którym wielu pacjentów boryka się po zmaganiach z trądzikiem, są pozapalne przebarwienia skóry. Te uporczywe plamy mogą znacznie ogólny wygląd skóry. Nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie w postaci laserowego leczenia zmian potrądzikowych przy użyciu najnowocześniejszego urządzenia laserowego.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanej technologii laserowej, zabiegi przy użyciu lasera są nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne. Już po dwóch sesjach można zaobserwować imponujące efekty, takie jak poprawa kolorytu skóry oraz znaczna redukcja przebarwień.

Nasi doświadczeni specjaliści dostosują każde leczenie do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową opiekę i osiągnięcie pożądanych rezultatów.

Zbędna tkanka tłuszczowa na brzuchu

Nadmierna tkanka tłuszczowa na brzuchu jest problemem wielu pacjentów, często jest trudna do zredukowania nawet przy regularnym wysiłku fizycznym i zdrowej diecie. Nasza klinika oferuje skuteczne rozwiązanie w postaci kriolipolizy.

W przypadku tej pacjentki podczas zabiegu kriolipolizy zastosowano 2 duże przyłożenia (Cool Advantage Plus) na środek brzucha (zarówno w obszarze dolnym, jak i górnym) oraz 2 małe przyłożenia (Cool Advantage) na boczki. Ten system pozwala na precyzyjne dostosowanie zabiegu do indywidualnych potrzeb pacjenta, zapewniając kompleksową redukcję zbędnej tkanki tłuszczowej.

Efekty kriolipolizy są zauważalne już po dwóch sesjach, co obejmuje znaczną redukcję tkanki tłuszczowej na obszarze brzucha. Zabiegi w przypadku tej pacjentki będą kontynuowane, aby uzyskać optymalne rezultaty, zwłaszcza w przypadku pacjentów z większą ilością tkanki tłuszczowej.

Nasi doświadczeni specjaliści dbają o komfort i bezpieczeństwo pacjenta podczas każdej sesji, dostosowując intensywność kriolipolizy do indywidualnych cech skóry. Dzięki naszym zaawansowanym procedurom, pozbycie się zbędnej tkanki tłuszczowej staje się prostsze niż kiedykolwiek wcześniej, a efekty są widoczne i trwałe.

Zabiegi Kosmetologiczne #VesunaBEAUTY

Zabiegi Lekarskie #VesunaMED

ZABIEGI / URZĄDZENIA

Zabiegi dla mężczyzn

VESUNA
Biurowiec HEXAGON

ul. Zamknięta 10/4, Kraków

+48 537 878 797

VESUNA
Dobrego Pasterza

ul. Dobrego Pasterza 118C/LU11, Kraków

+48 510 633 484

+48 537 878 797